Szkolenia i doradztwo

W ramach projektu przeszkolonych zostanie 75 os??b, na 5 kursach w grupach po 15 os??b. Szkolenia s? prowadzone hybrydowo ?? w sumie obejm? 100 godzin w tym 60 godzin stacjonarnych i 40 godzin e-lerningowych. Zaj?cia odbywaj? si? w weekendy i zosta??y zaplanowane tak, aby uczestnicy mogli godzi? ??ycie rodzinne z nauk?. Ka??dy uczestnik kursu mo??e skorzysta? z doradztwa zawodowego, biznesowego i komputerowego.

Opublikowany October 20th, 2010, w kategorii: Inne Autor
Comments are closed.