Polonijny Festiwal Multimedialny

Polonijny Festiwal Multimedialny ?? Polskie Ojczyzny powsta?? w oparciu o do??wiadczenia dw??ch niezale??nych inicjatyw – organizowanego w roku 2004 Mi?dzynarodowego Festiwalu Filmowego “Polskie Ojczyzny” w Cz?stochowie oraz Polonijnego Przegl?du Multimedialnego organizowanego w latach 2004 i 2005 w Warszawie jako impreza towarzysz?ca Mi?dzynarodowemu Katolickiemu Festiwalowi Film??w. Festiwal ma charakter otwarty dla tw??rc??w profesjonalnych oraz amator??w z […]

Więcej >>