Multimedialny Konkurs Chopinowski “Chopin w XXI wieku”

Multimedialny Konkurs Chopinowski odbywa si? w ramach obchod??w 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Celem Konkursu jest przegl?d oraz nagrodzenie dzie?? filmowych i multimedialnych ukazuj?cych wp??yw naszego Wielkiego Kompozytora na ??ycie i tw??rczo??? ludzi na ca??ym ??wiecie ??yj?cych na prze??omie XX i XXI wieku. Wa??ne jest r??wnie?? promowanie inspirowanych tw??rczo??ci? Chopina dzie?? na owoczesnych no??nikach obrazu i […]

Więcej >>